Kliniker i Sverige

Dessa organisationer känner vi till, som har verksamhet i Sverige.

Göteborg

Rosengrenska - medicinsk hjälp för papperslösa/gömda flyktingar

http://www.rosengrenska.org/

Linköping

Tinnerökliniken

http://www.papperslosa.se/

Norrköping

Asylgruppen Norrköping

stöd och hjälp till asylsökande och flyktingar i och runt Norrköping
http://www.asylgruppennorrkoping.se/

Stockholm

Läkare i Världen

driver bl.a. klinik för papperslösa
http://www.lakareivarlden.org/

Röda Korset

driver bl.a. klinik för papperslösa
http://www.redcross.se/ ...
Telefon: 020-211 000 (kostnadsfritt)
E-post: [email protected]Övriga länkar – hela Sverige

Vård för papperslösa: Rätt till vård-initiativet

http://www.vardforpapperslosa.se/

Hemsidan för barn utan uppehållstillstånd

http://www.utanpapper.nu/

Läkarstudenter som arbetar för papperslösa

sida med många bra artiklar, fallbeskrivningar m.m.
http://www.vardforalla.se/

FARR - Flyktinggruppernas och Asylkommittéernas Riksråd

http://www.farr.se/