Linköping‎ > ‎

Vill du hjälpa till?

Är du intresserad av att jobba med papperslösa och EU-migranter?

Visste du att det lever människor i Östergötland som inte har rätt till vård som du och jag?

Vi är ett ideellt nätverk av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, barnmorskor, kuratorer, sjukgymnaster, jurister, tandläkare m.fl. som inte accepterar detta. Vi är som grupp politiskt och religiöst obunden och arbetar med att ge vård och stöd till medmänniskor i denna situation. Vi försöker även påverka opinionen och de politiska partierna för att få igenom en lagändring. Vi har två mål:
  1. Vi ska inte behövas. Lagarna borde ändras så att alla inom landets gränser får vård under samma villkor.

  2. Alla människor som gömmer sig undan myndigheterna av varierande skäl ska få lika bra vård som oss andra och inte behöva betala mer för den. Vi har därför ett nätverk för att fånga upp dessa personer och erbjuda hjälp. Vi är i stort behov av alla kategorier vårdgivare inom vår verksamhet och vänder oss därför till dig!
Tycker du att detta låter intressant och vill vara med och hjälpa till? Detta kan man göra på flera sätt med olika grader av engagemang. Vi behöver medarbetare med skilda erfarenheter och kompetensområden inom vården.

I vårt nätverk gör vi oss inte skyldiga till något lagbrott.

Hör av er så får ni veta mer:

 David Ekqvist Leg. läk, Linköping [email protected]
 Kerstin Skog, Överläkare, Linköping   [email protected]