Välkommen till Tinnerökliniken!

Vi är ett nätverk av sjukvårdspersonal som ideellt hjälper papperslösa och gömda flyktingar samt EU-migranter i Östergötland med vård. Vi är politiskt och religiöst obundna. Vi är också en del av Rätt-Till-Vård-Initiativet.

Från och med 2015 har beslut fattats i Östergötland att ge både asylsökande och papperslösa samma rätt till vård som svenska medborgare. Detta gör att du som är papperslös eller asylsökande kan söka vård via din vårdcentral eller akutmottagning. Vill du ha hjälp med var du ska vända dig eller råd vid sjukdomsbesvär så ta kontakt med 1177 via telefon eller internet: 1177.se

Vid akut sjukdom eller behov av ambulans ring 112.

Sedan ändringen gällande vård för papperslösa och asylsökande skedde i Östergötland arbetar Tinnerökliniken framförallt med att hjälpa EU-migranter med vård.

Vill du komma i kontakt med oss, maila till [email protected].